follow the white rabbit ♲❀☏☻☺☯☆✪

CO JE TREND A KDE HO HLEDAT?

Od nápadu k TRENDU…

Mikro trend jsou nové inovativní nápady, které jsou podnětem pro vznik trendů. Každý člen Fresh Trends může dát podnět k vytvoření mikro trendu , tento je pak analyzován a pokud splní požadavky, je základem pro tvorbu Trendu jako takového. Denně obdržíme několik tisíc podnětů, které postupně filtrujeme a ty nejúspěšnejší pak uveřejníme jako skutečný Trend . Jedná se především o  trendy z oblasti Gadgets , inovace , design , ECO , social news , lifestyle apod.

FRESH TRENDS vyvinulo bezkonkurenční metodiku pro třídění a filtraci infromací, které přichází od členů naší komunity. Analyzujeme a zkoumáme úspěšnost tisíců myšlenek, přicházejících z  komunity Fresh Trends . Tyto následně upravujeme a filtrujeme dle jejich oblíbenosti v  komunitě , karmy. Pomocí těchto nástrojů poznáme, co je pro naše členy zajímavé a co nikoliv. Spojením tzv. micro trendů vzniká skutečný trend .

 

V čem spočívá hledání trendu?

Vyhledávání trendů je vědou o sledování změn chování, přání a potřeb ve společnosti.  Obvykle se inspiruje novými a inovativními nápady, produkty, službami, zkrákta vším,co je fresh. Nejnovější trendy jsou poháněny řadou různých faktorů, jako jsou např. modní trendy, novinky, umění, aplikace, inovativní nápady apod., proto je důležité, aby jste měli celkový přehled nejen uvnitř okruhu svých zájmů, ale i mimo něj.

 

Kde hledat trendy?

Kde takový trend najdu? Především brouzdáním po internetu, čtením zajímavých časopisů, online magazínů , tajných blogů či sociálních sítí.

Každý Váš nápad bude viděn a bude využit především k vývoji a změnám uvnitř Vaší oblíbenné značky , skupiny či produktu . Vývojáři uvnitř těchto společností potřebují Fresh Trends a lidi v nich, aby nejen přicházeli s  novými nápady , ale především hodnotili, komentovali a navrhovali změny uvnitř stávajících trendů .

 

 

 

Co je TRENDSETTING?

Je to hledání něčeho, co zatím není populární, ale brzy populární bude. Ve skutečnosti, trendsetting je řemeslo podobné věštění. Vaším úkolem je nalézt atypické a zajímavé věci, o kterých se zatím nemluví, tyto co nejlépe zviditelnit a prodat je ostatním členům. Odměnou Vám bude nejen kladné hodnocení  a osobní růst v žebříčku Fresh Trends, ale hlavně vlastnictví tohoto TRENDU uvnitř Fresh Trends. Za nedlouho se pak z obyčejného trendu stane trend COOL

Jakmile se z trendu stane mainstream , ztrácí svou novost a stává se tak běžným. V důsledku toho je nutné hledat inspiraci jinde. To znamená povznést se nad extrémy módních trendů , luxusních výrobků, bizarních nápadů , zkrátka být kreativní a vědět, kde hledat.  Inspirujte se především na základě toho, co je v současné době zajímavé pro Vás osobně a získat si tím  pozornost u spotřebitelů a členů Fresh Trends.