follow the white rabbit ♲❀☏☻☺☯☆✪

CO JE FRESH TRENDS?

Fresh Trends je shluk myšlenek, drobných trendů , které byli vybrány a pospojovány do jednoho.  Vyfiltrováním těchto nápadů, získáme cenné informace především pro podnikatele , obchodníky a odborníky na  inovace , uvnitř mezinárodních korporací . Na rozdíl od  trendu , nabízí širší pohled na produkt, službu a sleduje její kompletní vývoj včetně statistik, komentářů a podnětů od všech uživatelů, což pomáhá partnerům Fresh Trends v orientaci na  trhu .

Jak to celé funguje?

Fresh Trends propojuje celosvětové vědomí, propojuje sociální sítě a stáva se centrální databází celosvětových trendů . Fresh Trends je  zdrojem unikátních informací, které inspirují členy komunity k vlastnímu růstu, schromažďování informací a  trendů z unikátních zdrojů, ty pak dále rozšiřují skrze sociální sítě . Platí zde pravidlo, čím více členů tím více informací, čím více informací tím více příležitostí, čím více příležitostí, tím větší zisk pro každého člena kumunity

Pan Fresh

Jako každý člověk jsem toužil být úspěšným podnikatelem , zkrátka milionář. Měl jsem spousty nápadů a nedokázal jsem určit, který z nich je ten správný, ten který ze mě udělá boháče. Několik let poté, co jsem stále nevěděl, to přišlo z čista jasna, dostal jsem touhu vytvořit něco, co ostatním pomůže zbohatnout, nemyslím teď penězi, ale duševně (pouze poté je člověk připraven přijmout tíhu peněz). Chtěl jsem proto vytvořit místo, kde spojím miliony myšlenek do jediné. Tato bude vždy čerstvá a bude mít velký úspěch, stane se tak přínosem pro všechny členy komunity …včetně mě.

. Centrální mozek lidstva